Toeristische informatie over Zagreb

visitzagreb.org

Logo Made in Flanders
Vakantiehuis Maroflin, uitvalbasis voor noord-KroatiŽ - Tandartstoerisme in KroatiŽ

Kaptol straat

Hoekhuis met straatlantaarn en straatnaambord
Kaptol of "kapittel"
Toen Zagreb in 1878 een eigentijdse huisnummering kreeg, werd besloten om de hoofdstraat van Kaptol (stad) te nummeren als een plein. Zodoende staat het huis op Kaptol nummer 1 tegenover de Sint-Stefanus kathedraal op nummer 31. Gezien de geschiedenis van Kaptol was dat geen rare beslissing, want het leven in dit kleine stadje draaide om religie. De huizen in de straat Kaptol waren bijna allemaal in bezit van de kerk en werden eeuwenlang bewoond door kanunniken. De meesten hebben een wijnkelder, want de geestelijken bezaten hun eigen wijngaarden. De grote achttiende-eeuwse panden die tegenwoordig langs Kaptol staan, lijken weinig op de bescheiden houten huisjes uit de middeleeuwen. Deze werden regelmatig door brand verwoest en uiteindelijk in steen gerenoveerd en flink uitgebreid. Sommigen hebben een gevelsteen die herinnert aan de herbouw, zoals het huis op nummer 2 (1726).

Op nummer 1 woonde bisschop Vinkovic, die in 1640 het eerste boek schreef over de geschiedenis van Kaptol. Die geschiedenis begint in 1094 toen de Hongaarse koning Ladislav besloot van Zagreb een bisdom te maken. Voor die tijd hoorde Zagreb bij het aartsbisdom van de stad Split in DalmatiŽ.

De poort uit 1627 van het huis op nummer 4 is de oudst gedateerde poort in Zagreb. Nummer 6 valt uit qua architectuur uit de toon. Na de grote aardbeving in 1880 werd dit huis grondig verbouwd door Herman Bolle, die ook de kathedraal en talloze andere gebouwen in Zagreb renoveerde. In het huis daarnaast is nog steeds het kanunnikencollege gevestigd. Het wapenschild op het hek laat een bisschopsmijter en prelaatshoed zien, wat betekent dat dit pand door de hogere geestelijkheid werd gebruikt.

Franciscuskerk
De kerk en het klooster (nummer 9) uit 1697 zijn gewijd aan Franciscus van Assisi, die volgens een legende Zagreb zou hebben bezocht. Na 1880 nam Herman Bolle de kerk en het klooster flink onder handen. Veel barokke altaren en grafstenen zijn toen verwijderd. Alleen de middelste kapel aan de noordzijde heeft een originele barokschildering. De overige interieurstukken zijn van later datum, inclusief de fraaie gebrandschilderde ramen uit 1960. De Franciscuskapel (1683) is wel in oude staat bewaard gebleven. De 24 muurschilderingen laten de belangrijkste momenten zien uit het leven van Franciscus van Assisi.

De gevelsteen op nummer 13 herdenkt Franjo Racki, die hier van 1879 tot 1894 woonde. Racki was een vooraanstaand kerkhistoricus en een van de drijvende krachten achter het "Joegoslavisme": het idee dat de Zuid-Slavische volken zich moeten verenigen om te ontsnappen aan de verdeel-en-heerspolitiek van buitenlanders, zoals Italianen, Hongaren en Turken. Veertien jaar na zijn dood werd in de Bovenstad het eerste JoegoslaviŽ uitgeroepen.

Turkse gevangenis
Alleen vanuit park Ribnjak is te zien dat de noordoostelijke verdedigingstoren van Kaptol is verwerkt in het huis op nummer 18. In de zeventiende eeuw nam de Turkse dreiging af en werd de toren verhuurd aan particulieren. Het neobarokke gebouw op nummer 27 diende als bisschoppelijke drukkerij en herbergt vandaag de rijke archieven van het aartsbisdom.
Het grote gebouw op nummer 29, naast de kathedraal, getuigt van KroatiŽs roerige geschiedenis. Rond 1570 werd de kanunnik die hier woonde gevangen genomen door de Turken en weggevoerd naar Istanboel. Na vier jaar in een kerker te hebben gezeten, bekeerde de kanunnik zich tot de islam. Zijn bekering leidde tot veel opschudding in Zagreb en uit protest werd zijn huis zwart geverfd. Een paar jaar daarna werd het gebouw in gebruik genomen door een katholiek seminarie, dat nog eeuwenlang bekend zou staan als de "zwarte school".vandaag 30-5-20, laatst aangepast op 11-11-09.